2018-10-24 09:45:13

OSTRZEŻENIE  O  SILNYM WIETRZE

 
 
Godzina i data wydania: godz. 05:45 dnia 24.10.2018 r.
 
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych
w Warszawie
 
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
 
Obszar: województwo lubelskie powiaty: bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, Chełm, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.
 
Ważność: od godz.11:00 dnia 24.10.2018 r. do godz. 22:00 dnia 24.10.2018 r.
 
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu i zachodu.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
 
Uwagi:  Brak
 
Dyżurny synoptyk: Szymon Ogórek

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-10-23 12:26:41
Marcin Gąsiorowski pozostanie wójtem gminy Dzierzkowice w powiecie kraśnickim. W niedzielnych wyborach samorządowych pokonał swoje kontrkandydata Wojciecha Racławskiego, zdobywając 69,33 procent głosów.

Wynik wyborów do 15-osobowej rady gminy w 6 okręgach był znany jeszcze przed niedzielnym głosowaniem, ponieważ liczba kandydatów w tych okręgach była taka sama jak liczba mandatów. W ten sposób zapewnili je sobie; Stanisław Pietroń, Stanisława Piotrowska, Wiesław Styliński, Dorota Mazurek, Krzysztof Paziak i Grzegorz Wisiński. Wszyscy zarejestrowani przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, z którego o urząd wójta kolejny raz ubiegał się Marcin Gąsiorowski. 
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-10-10 00:00:00
Gmina Dzierzkowice informuje, że realizacja zadania pn. ”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzkowice w 2018 r.” jest dotowana na podstawie umowy nr 201/2018/D/OZ z dnia 14.06.2018r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-10-02 09:03:32
Miejsca wspólnych imprez i rekreacji w trzech miejscowościach w gminie Dzierzkowice będą lepiej przygotowane do wypoczynku na świeżym powietrzu. Korzystając ze środków unijnych samorząd chce wybudować wiatę w Dzierzkowicach-Woli i altanę rekreacyjną w Sosnowej Woli, a w Ludmiłówce postawić scenę plenerową z zadaszeniem.
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-10-01 09:09:51
PODPROGRAM 2017/2018 – efekty
 
 1. W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin,
 
 1. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak:
 
makaron jajeczny 4,5 kg,  ryż biały 4 kg, herbatniki 0,6 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, kabanosy wieprzowe 0,36kg, miód wielokwiatowy 0,4 kg.
 
 1. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 387 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 
 1. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 18 ton żywności;
  • 717 paczek żywnościowych;
 
 1. W ramach Podprogramu 2017 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy  łącznie w 2 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 43 osoby
 
 1. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne - 1 spotkanie dla  20 uczestników
 • Żywieniowe – 1 spotkanie dla 23 uczestników

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-26 12:54:03
Zarządzenie  Nr. 51/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 25 września 2018 roku
 
w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń do najmu stanowiące własność Gminy Dzierzkowice .
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku,poz.994 z póż. zm) oraz  art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz.121.)
 
§ 1
 
Przeznacza się do najmu pomieszczenia z przeznaczeniem na  działalność gospodarczą o powierzchni 36,20 m2 usytuowane w budynku (dawna portiernia SKR) w miejscowości Terpentyna.
 
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice na tablicach ogłoszeń  Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu pomieszczeń do najmu stanowiący  załącznik  Nr.1  do niniejszego Zarządzenia .
 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-26 12:51:43
ZARZĄDZENIE  Nr. 50/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 25 września 2018 roku
 
 
w sprawie: przeznaczenia  nieruchomości  do dzierżawy stanowiącej  własność Gminy Dzierzkowice.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z póż. zm.) art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz.121 ) zarządza  się  co następuje:
 
§ 1
 
1.Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość o nr ewidencyjnym 158 o powierzchni 12 x14  tj. 0,0168 ha z dojazdem, położona w miejscowości Terpentyna stanowiąca własność Gminy Dzierzkowice w drodze bezprzetargowej.
2.Podać do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat.
 
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, zamieszczenie na stronie internetowej  Gminy, w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy stanowi załącznik  Nr.1  do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-26 12:49:04
Zarządzenie Nr.49/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
 z dnia 25 września 2018 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ), art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.121) - zarządzam co następuje:
 
§  1
 
1.Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będąca własnością Gminy Dzierzkowice:
-  działka nr 10 o powierzchni 0,88 ha położona w Krzywiu na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
 
§  2
 
Ogłoszenia o przetargu stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§  3
 
1. Do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek opisanych w  § 1, powołuje  Komisję Przetargową w składzie:
 
1).Tomasz Ośka - Przewodniczący Komisji
2). Elżbieta Duda     - członek Komisji
3) Elżbieta Bieniek   - członek Komisji
 
§  4
 
Zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice  na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice.
 
§   5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy .
 
§  6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc grudzień 2018 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

 

 

307314317305306320311324325316330

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]