2018-12-14 09:56:22
2018-12-05 10:40:22
 ZARZĄDZENIE  Nr. 67/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
  z dnia 4 grudnia 2018 r
 
w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń  do dzierżawy stanowiących  własność
Gminy Dzierzkowice .
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z póż. zm.)) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z póż. zm.) zarządza  się  co następuje:
§ 1
 
Przeznacza się do dzierżawy pomieszczenia usytuowane w budynku przeznaczonym pod działalność gospodarczą usytuowanym na działce nr.160/6 w miejscowości Terpentyna zapisana w księdze wieczystej Nr.LU1K/00037107/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kraśniku  stanowiąca własność Gminy Dzierzkowice wraz z nieruchomością przyległą do budynku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń  sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej  Gminy wykaz o przeznaczeniu pomieszczeń do dzierżawy stanowią  załączniki  Nr.1  do niniejszego Zarządzenia .

 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Wykaz pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-12-05 10:37:23
   ZARZĄDZENIE  Nr. 66/0050/2018
 Wójta Gminy Dzierzkowice
    z dnia 4 grudnia 2018 roku
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,poz.994 z póż. zm) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z póż. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą  Nr. II/9/2018 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Dzierzkowice zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość o nr ewidencyjnym 10 o powierzchni 0,88 ha położona w miejscowości Krzywie, zapisana  w księdze wieczystej Nr. LU1K/00036058/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kraśniku – Wydział Ksiąg Wieczystych w drodze przetargu. Nieruchomość opisana szczegółowo w załączniku Nr.1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
 
Wykaz, o którym mowa w  § 1 podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierzkowice i sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w prasie lokalnej.
 
 
§ 3
           
Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Wykaz pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-11-26 00:00:00

 
Stowarzyszenie „ Wokół Dzierzkowic” informuje, że w dniu 11 grudnia (wtorek) będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2018/2019.  Miejsce wydawania : Remiza OSP w Dzierzkowicach Rynku w godzinach 8.00 – 12.00. Zapraszamy wszystkie osoby, które  otrzymały skierowania do programu z Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach. 
 

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-11-08 14:51:13
Załączniki


Opis
Ostrzeżenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-11-05 11:12:28


Załączniki


Opis
ROZPORZADZENIE pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-10-26 13:04:39
 ZARZĄDZENIE Nr. 56/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
 z dnia 25 października 2018 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia przetargu  ustnego nieograniczonego na najem - dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Portierni  w miejscowości Terpentyna , powołania Komisji  Przetargowej oraz regulaminu  przetargu.
 
 
Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20018 roku  poz.994 z póż. zm. ) oraz § 9 Uchwały Nr. XVIII/98/2008 ze zm. Rady Gminy Dzierzkowice z dnia  4 lipca  2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,  zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na najem-dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Portierni położonego w miejscowości  Terpentyna,  Gm. Dzierzkowice.
 
§ 2
 
W celu przeprowadzenia przetargu powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:
1.  Tomasz Ośka - Przewodniczący
2 . Wojciech Młynik  - członek
3.  Iwona Skoczylas  - członek
§ 3
 
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „Ogłoszeniem o przetargu” , stanowiącym  załącznik nr. 1 do zarządzenia.
§ 4
 
Zatwierdzam  „ Regulamin przetargu” , stanowiący załącznik nr. 2 do zarządzenia.
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Gminy Dzierzkowice
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Regulamin pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc grudzień 2018 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

 

 

309319304328329320308323315326334

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]